Merete Sanderhoff

projektforsker ved

Statens Museum for

Kunst

Hvad betyder begrebet maleri i dag? For Elin Engelsen er maleriet et sted, hvor tilværelsens metafysik – de vilkår der gør os mennesker til de forunderlige væsner vi er – kan gives konkret form. Åbenhed er et nøgleord i Elin Engelsens arbejde. Hendes malerier er båret af en stærk overbevisning om fantasiens forløsende kraft og den mentale frihed og åbenhed overfor tilværelsen, som det medfører. Formelt levner hun masser af åbenhed på billedfladen, hvor beskuerens forestillingsevne frit kan vandre og fylde de tomme felter ud. I den senere tid har hendes foretrukne motiv været børn og unge mennesker, der i hendes skildringer synes at være hævet over almindelige jordiske betingelser som tiden og tyngdekraften og svæve ubekymrede, opslugte af deres egen mentale virkelighed, gennem en drømmeagtig, florlet verden.
Billederne fortæller om virkeligheden, at den er hvad du gør den til, fordi tanken kan frisætte dig. Samtidig synes det at være en pointe for Elin Engelsen, at denne ubegrænsede mentale frihed særligt findes i barnet og det unge menneske, før det indskrives i voksenlivets orden, forpligtelser og ansvar – på godt og ondt – hvor ubegrænset frihed ikke længere er helt så enkel at opnå. Det drømmeagtige skær, der hviler over billederne, kan derfor også tolkes som en længsel tilbage til en livsfase og en tilstand, hvor alt stod åbent og livet var ubrugt. En livsfase der for altid er tabt. Det forlener de forførende skønne og lysende billeder med et strejf af sorg, og samtidig med at billederne umiddelbart forfører og indbyder blikket, er der en mærkbar distance ind til de drømmesyner, man er vidne til.
Elin Engelsen behandler de grundlæggende menneskelige vilkår som frihed, glæde, sorg, tiden og døden i sit maleri. Det placerer hende i kunstnerisk nærhed af andre nulevende eksistentielle malere som Poul Anker Bech, Michael Kvium og hendes landsmand, Odd Nerdrum, tre malere, som hun sætter højt og lader sig inspirere af. De er ellers ofte blevet rubriceret som enestående tilfælde, der har været vanskelige at indpasse i den generelle forståelse af vor tids kunst. Når man imidlertid ikke længere kan se bort fra at de er del af en ganske tydelig strømning i nutidskunsten af eksistentialistisk, fortællende og figurativt maleri, så er det udtryk for at det ”mangfoldighedsparadigme”, som jeg har beskrevet i min bog Sorte billeder, er ved at være en realitet.
Udover de ovennævnte malere er Elin Engelsen optaget af fotografiet som udtryksform, og er bl.a. begejstret for de amerikanske fotografer Richard Avedons og Sally Manns arbejde – sidstnævnte er netop kendt for fotografier af sine egne børn, som hun skildrer nærmest provokerende frie i deres egen autonome verden. Elin Engelsen benytter også selv fotografier som forlæg for maleriet, for at kunne indfange de præcise stemninger og udtryk i sine motiver. Samtidig er det magtpåliggende for hende at bevare billedernes udsagn åbne, og her opvejer hun den fotografiske nøjagtighed ved at bryde kontrollen og give malingen lov til at arbejde selvstændigt på fladen i et skønt sanseligt spil.

 

 
 
 
 
pilv